EESTI KEELES | IN ENGLISH | SUOMEKSI

ÄRIÕIGUS

Osutame õigusteenust äriühingute asutamisel, ümberkujundamisel, ühinemisel, jagunemisel ja lõpetamisel, samuti filiaalide ja tütarettevõtjate asutamisel, ettevõtete ning äriühingute ülevõtmistel ja osaluste võõrandamisel (M&A). Lisaks eeltoodule nõustame kliente ka nende igapäevase majandus- ja äritegevuse raames tõusetuvates küsimustes.

Pakume äriõiguse alal muuhulgas järgmisi teenuseid:
- nõustamine äriühingute, filiaalide ja tütarettevõtjate asutamisel
- nõustamine jagunemise, ümberkujundamise ja likvideerimise küsimustes
- nõustamine juhtimisorganite tegevuse korraldamisel
- esindamine pankrotimenetluses
- juriidilise auditi (legal due diligence) läbiviimine

__