EESTI KEELES | IN ENGLISH | SUOMEKSI

EHITUS- ja KINNISASJAÕIGUS

Ehitus- ja kinnisasjaõiguse alal nõustame kliente kinnisvaratehingute tegemisel, üld- ja detailplaneeringutega seotud küsimustes, samuti erinevate lepingute sõlmimisel tellija, projekteerija, arhitekti, kinnisvaraarendaja, ehitusjärelevalve teostaja, ehitaja ja/või teiste töövõtjate vahel. Vastavalt vajadusele esindame kliente asjaajamisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustes, samuti kohtus ja vahekohtutes.

Pakume ehitus- ja kinnisasjaõiguse alal muuhulgas järgmisi teenuseid:
- esindamine lepingueelsetel läbirääkimistel haldusorganite ja füüsiliste isikutega
- kinnisvaratehingute ettevalmistamine ja töövõtulepingute projektide koostamine
- nõustamine kooskõlastuste ja lubade taotlemisel
- esindamine riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustes ning kohtus
 

__