EESTI KEELES | IN ENGLISH | SUOMEKSI

TÖÖÕIGUS

Omame teadmisi ja kogemusi töölepingute ja teiste tööõigusalaste dokumentide koostamisel, samuti kogemust nii tööandjate kui töötajate tulemuslikul esindamisel töövaidlusorganites ja kohtutes.

Pakume tööõiguse alal muuhulgas järgmisi teenuseid:
- esindamine töölepingu sõlmimisega seotud läbirääkimistel
- töölepingute projektide koostamine
- töökorralduse reeglite, ametijuhendite, käskkirjade jms ettevõttesiseste dokumentide projektide koostamine
- esindamine töövaidluste lahendamisel
 

__