EESTI KEELES | IN ENGLISH | SUOMEKSI

UUDISED

Mine tagasi

Ettevõtjana tegutsemisest Soomes

17.05.2017

Paljud Eesti elanikud on viimasel ajal tundnud huvi ettevõtjana tegutsemise võµimalustest Soomes. Arenenud turg ja suurem tarbijaskond, samuti Eestiga võrreldes suuremad ärilised võimalused on ilmselt need põhjused, miks Eesti elanikud otsustavad Soomes ettevõtjana tegutsemise kasuks. Selliseks põhjuseks on tihti ka Soomega tekkinud perekondlik või majanduslik side seoses seal elamise või töötamisega. Loe edasi...

Kuidas Eesti tehtud kohtulahendit Soomes täita

04.08.2016

Viimasel ajal on võlausaldajal järjest enam olnud vaja täita Eestis tehtud kohtulahendit Soomes. Seda näiteks põhjusel, et võlgnik on asunud kohtumenetluse kestel või selle järgselt Soome elama. Eestis tsiviilnõuetes (sh elatise nõuetes) jõustunud kohtulahendi Soomes täitmiseks on üldjoontes kaks võimalust. Vaidlustamata nõudeid on võimalik täita läbi Euroopa täitekorralduse, ülejäänud nõudeid aga kohtulahendi tunnustamise ja täidetavaks tunnistamise menetluse vahendusel. Loe edasi...

Advokaadibüroode Keevallik & Partnerid ning Aasa-Law koostöö

04.08.2016

Advokaadibüroo Keevallik & Partnerid (Tallinn) ja Advokaadibüroo Aasa Law (Helsingi) on erinevates juriidilistes küsimustes koostööd teinud juba alates 2000 aastast. Loe edasi...
__