News post

Ettevõtjana tegutsemisest Soomes

17.05.2017

Paljud Eesti elanikud on viimasel ajal tundnud huvi ettevõtjana tegutsemise võimalustest Soomes. Arenenud turg ja suurem tarbijaskond, samuti Eestiga võrreldes suuremad ärilised võimalused on ilmselt need põhjused, miks Eesti elanikud otsustavad Soomes ettevõtjana tegutsemise kasuks. Selliseks põhjuseks on tihti ka Soomega tekkinud perekondlik või majanduslik side seoses seal elamise või töötamisega.

Kõige levinumaks äriühingu liigiks on Soomes aktsiaselts (osakeyhtiö, lühendatult Oy), mille minimaalseks aktsiakapitali suuruseks on 2 500 eurot. Aktsiaseltsil võib olla üks või mitu asutajat. Asutamisel sõlmitakse kirjalik asutamisleping ja sellele lisatakse põhikiri. Juhul, kui juhatuses on alla kolme liikme, peab olema valitud ka vähemalt üks juhatuse asendusliige.

Tegevuse alustamisest tuleb teatada maksuhaldurile (verohallinto) ning patendi- ja registriametile (patentti- ja rekisterihallitus). Lisaks tuleb Soome äriühingul ennast registreerida mitmetes registrites, näiteks käibemaksukohustuslaste registris (arvonlisäverovelvollisten rekisteri) juhul, kui äriühingu poolt majandusaasta jooksul Soomes müüdud kaupade või osutatud teenuste käive ületab 8 500 eurot. Korrapäraselt palga maksmise alustamisel tuleb äriühing registreerida tööandjaregistris (työnantajarekisteri). Selline registreerimine on kohustuslik, kui äriühingul on aasta kestel põhitöökohaga vähemalt kaks töötajat või vähemalt kuus ajutist töötajat.

Äriühingu tegevusest saadav tulu kuulub maksustamisele tulumaksuga, mille määraks on 20%. Käibemaksu määr Soomes on 24%, osade kaupade puhul ka 14% (nt toiduained) või 10% (muu hulgas raamatud, kino- ja teatripiletid, ravimid, osad teenused).

Tööandja maksukoormus töötajale makstava palga osas sõltub töötasu suurusest ning töötaja suhtes kohalduvast maksuprotsendist. Brutopalgalt tuleb tööandjal üldjuhul maksta õnnetusjuhtumi kindlustusmaksu (sõltuvalt ettevõte tegevusalast, töö ohtlikkusest ning kindlustusandjast 0,8%), kollektiivset elukindlustusmaksu (sõltuvalt kindlustusandjast, keskmiselt 0,07%), töötuskindlustusmaksu (0,8%), pensionikindlustusmaksu (keskmiselt 17,95%) ja sotsiaalkindlustusmaksu (1,08%).

Juhul, kui vajate abi Soomes äriühingu asutamisel, oleme valmis Teid kõikides sellega seonduvates juriidilistes küsimustes abistama. Oma koostööpartneriks olevate Soome advokaatide kaudu saame Teid abistada vajalike dokumentide ettevalmistamisel ning asjaajamisel ametiasutustes.

Lisainformatsiooni soovi korral, palun võtke julgesti ühendust.

Jani Ultamo, väliskonsultant
Advokaadibüroo Keevallik & Partnerid