Sitten

Practice areas

Avustaminen ja edustaminen tuomioistuimissa ja välimisesmenettelyssä

Avustamme ja edustamme asiakkaittamme riitojen ratkaisemisessa sovintomenettelyssä, tuomioistuimissa sekä välimiesmenettelyssä. Asianajaja Toomas Keevallik toiminut vuodesta 2002 myös välimiehenä Latviassa Riiassa toimivassa Baltic International Arbitration Court nimisessa välimiestuomioistuimessa.

Ota yhteyttä

Immateriaalioikeus

Immateriaalioikeuksien tehokas suojaaminen on nykyaikaisessa liike-elämässä erottamaton osa yrityksen kilpailukyvyssä. Immateriaalioikeuden alalla olemme edustaneet ja konsultoineet asiakkaittamme muun muassa tavaramerkki ja hyödöllisyysmalleihin liittyvissä asioissa, samoin toiminimiin liittyvissä riidoissa.

Immateriaalioikeuden alalla tarjoamme muun muassa seuraavia palveluita:

  • neuvonta tekijän- ja teollisuusoikeuksien suojaamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • lisenssi- ja käyttöoikeussopimusten laatiminen
  • edustaminen neuvotteluissa ja riidoissa tekijänoikeudellisissa asioissa;
  • edustaminen tekijänoikeusjärjestöissä ja tuomioistuimissa
Ota yhteyttä

Informaatioteknologia- ja-tietojenkäsittelyoikeus

Tieto ja kokemus työskentelystä useiden informaatioteknologia- ja ATK-alan yritysten kanssa antaa meille mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme ammattitaitoisia oikeudellisia palveluja myös tällä alalla.

Informaatioteknologia- ja tietojenkäsittelyoikeuden alalla tarjoamme muun muassa seuraavia palveluita:

  • erilaisten lisenssisopimusten, hankinta- ja alihankintasopimusten laatiminen
  • neuvonta henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä
Ota yhteyttä

Rakennus- ja-kiinteistöoikeus

Rakennus- ja kiinteistöoikeuden alalla neuvomme asiakkaita kiinteistökaupoissa, kaavoituksiin liittyvissä kysymyksissä, samoin erilaisten sopimusten solmimisessa tilaajan, kaavoittajan, arkkitehdin, rakennuttajan, rakennustarkastajan, rakentajan ja/tai muiden urakoitsijoiden kanssa. Tarvittaessa avustamme tai edustamme asiakkaita myös asioiden hoidossa valtion ja paikallisten viranomaisten kanssa, samoin edustamme asiakkaita tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä.

Ota yhteyttä

Sopimusoikeus

Laaja kokemuksemme sopimusoikeuden alueella antaa meille hyvät mahdollisuudet palvella asiakkaitamme erilaisten sopimusten laatimisessa. Samoin neuvomme ja edustamme asiakkaitamme sopimusneuvotteluissa, sopimusten täyttämisestä syntyvien vaatimusten esittämisessä sekä riitojen ratkaisemisessa. Pyynnöstä laadimme tarvittavia oikeudellisia lausuntoja sekä analysointeja.

Ota yhteyttä

Työoikeus

Toimistollamme on tieto ja kokemus työsopimusten ja muiden työsopimuslaissa säädettyjen asiakirjojen laatimisessa, samoin laaja kokemus sekä työnantajien että myös työntekijöiden tuloksellisesta avustamisesta ja edustamisesta viranomaisten luona, työriitoja ratkovissa elimissä sekä tuomioistuimissa.

Ota yhteyttä

Vero-oikeus

Verotusta koskevan suunnittelun laatiminen on tuloksellisen taloudellisen ja yritystoiminnan erottamaton osa. Asiakkaitemme tarpeiden mukaisesti teemme vero-oikeuden alalla monipuolista yhteistyötä myös erilaisten veroneuvonantajien, tilintarkastajien ja kirjanpitopalvelujen tarjoajien kanssa. Oikeudellisiin palveluihimme kuuluu myös asiakkaiden edustaminen veroasioissa viranomaisten luona sekä tuomioistuimissa.

Ota yhteyttä

Yritysoikeus

Yritysjuridiikan alueella tarjoamme oikeudellisia palveluitamme alusta lukien: perustamme yhtiöitä, teemme erilaisia järjestelyjä, kuten konserneja, sulautumisia (fuusio), jakautumisia (diffuusio) ja perustamme sivuliikkeitä. Tarvittaessa myös avustamme yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä (M&A), juridisissa tarkastuksissa (Due Diligence), konkurssi- ja täytäntöönpanoasioissa sekä lopetamme yhtiöitä. Lisäksi olemme valmiita neuvomaan asiakkaitamme jokapäiväisessä taloudellisessa ja liiketoiminnassa syntyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Neuvomme myös yhtiöiden toimielimien järjestelyjä (hallintoneuvostot, hallitukset) koskevissa kysymyksissä.

Ota yhteyttä